top of page

F KULL

Valper fra denne kombinasjonen vil være fri for pompes, men kan være bærere av PRA-prcd. Det vil si at de ikke kan utvikle sykdommen, men at de kan gi genet videre. Før eventuell bruk i avl må hunden DNA testes for dette, eller kun pares med fri partner. 

Sammenlagt HD index ved paringstidspunkt var 231.

Fem små, fire hanner og ei tispe kom til verden 01.03.2023. Nomine viste ingen tegn til fødsel, og fikk ut for å lufte seg. Hun har vært effektiv og selvstendig, da kullet kom til verden ute i hundehuset i halmen.
Valpene vokser opp hos kennel Søsveen, på Løten for best mulig oppfølging da  vi venter et tobeint familemedlem rundt samme tid.
Valpene vil være leveringsklare fra uke 19.

55BD6778-0EDB-4FC9-9F52-FBD09C6D2552.jpeg
F-kullet: About Us

NOMINE X SKURK

4708C3F0-88FE-4707-94B4-EABE7AA5F14B.jpeg

BROCAIRE'S MAGIC NOMINE
NO48116/17

HD: A
HD index: 127
ØYNE: Intet påvist per november 2022
PRA: Fri
Pompes: Fri

Untitled

SØSVEENS UKONKELLO
NO36262/21

HD: B/A
HD index: 104
AD: 0
ØYNE: Intet påvist per desember 2022
PRA: Ikke testet
Pompes: Fri
DM: Fri

F-kullet: Team

VELKOMMEN TIL VERDEN

EDF7EA4E-CF2B-4D11-BF28-E41B9083DC7C.png
23959E5C-45F4-4CA5-978C-B6294987B8A5.jpeg
2B492241-0021-4079-B9B8-EF006332822E.jpeg
A3883F1A-0B96-43C4-BCED-74F3541B7A7A.jpeg
F-kullet: Welcome
bottom of page